57 Tầm Vu, Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (+84) 292 3838107 - (+84) 292 3739289
vlxdthanhtruc@gmail.com
vlxdthanhtruc_ct@yahoo.com
 
  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Cát

Cát xây-tô 1.2 mm

Nguồn : Tân Châu

Giá tại công ty : 140,000

Giá đến nơi : 175,000

Đơn vị : VND/m3

Ghi chú : Đơn giá chở tới nơi với xe 2,5m3 trở lên.

Cát To Sạn 1.8 mm

Nguồn : Tân Châu

Giá tại công ty : 380,000

Giá đến nơi : 458,000

Đơn vị : VND/m3

Ghi chú : Xuống ghe :Giá cát thường + 10.000 đ - Lên xe : Giá cát thường + 15.000 đ - Chở tới nơi : Giá cát thường + 15.000 đ

Cát to 1.5

Nguồn : Tân Châu

Giá tại công ty : 205,000

Giá đến nơi : 251,000

Đơn vị : VND/m3

Ghi chú :

Thay Đổi Giá

Thông báo thay đổi giá VLXD

 

Gạch
Loại

Nguồn

Ống 8x18 LX Long Xuyên
Ống 8x18 Ngọn Long Xuyên
Ống 8 Dalu Cái Sâu
Ống 8x18 Tuynel An Giang
Ống 9x19 Tuynel An Giang
Ống Demi 8x18 An Giang
Ống Demi 9x19 An Giang
Thẻ 8x18 Cái Sâu Cái Sâu
Thẻ 8x18 LX Long Xuyên
Thẻ 8x18 Tuynel An Giang
Thẻ 9x19 Tuynel An Giang

 xem bảng giá chi tiết tại đây

Giá thay đổi sẽ được áp dụng từ ngày 13/05/2017