57 Tầm Vu, Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (+84) 710 3838107 - (+84) 710 3739289
vlxdthanhtruc@gmail.com
vlxdthanhtruc_ct@yahoo.com
 
  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Cát

CÁT NỀN

Nguồn : Trà Nóc

Giá tại công ty : 75,000

Giá đến nơi : 98,000

Đơn vị : VND/m3

Ghi chú : Giá chở tới nơi ở trên dùng xe 2,5m3 trở lên.

CÁT DEMI

Nguồn : Tân Châu

Giá tại công ty : 83,000

Giá đến nơi : 118,000

Đơn vị : VND/m3

Ghi chú : Đơn giá chở tới nơi với xe 2,5m3 trở lên.

Cát to (1.2 - 1.5)

Nguồn : Tân Châu

Giá tại công ty : 166,000

Giá đến nơi : 202,000

Đơn vị : VND/m3

Ghi chú :

Thay Đổi Giá

Thông báo thay đổi giá VLXD

 

Gạch
Loại

Giá (VND)


Ống 7x17 #
Ống 7x17 Ngọn #
Ống 8x18 LX 830
Ống 8x18 Ngọn 860
Ống 8 Dalu 900
Ống 8x18 Tuynel 930
Ống 9x19 Cái Sấu #
Ống 9x19 Tuynel 1.000
Ống Demi 8x18 593
Ống Demi 9x19 613
Thẻ 8x18 Cái Sâu 900
Thẻ 8x18 LX 830
Thẻ 8x18 Tuynel 930
Thẻ 9x19 Tuynel 1.000

 xem bảng giá chi tiết tại đây

Giá thay đổi sẽ được áp dụng từ ngày 11/09/2014