57 Tầm Vu, Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (+84) 292 3838107 - (+84) 292 3739289
vlxdthanhtruc@gmail.com
vlxdthanhtruc_ct@yahoo.com
 
  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Gạch

Gạch 30x30

Nguồn : Long Xuyên

Giá tại công ty : 115,000

Giá đến nơi : 115,000

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch 40x40

Nguồn : Long Xuyên

Giá tại công ty : 95,000

Giá đến nơi : 95,000

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Ống 8x18 LX

Nguồn : Long Xuyên

Giá tại công ty : 960

Giá đến nơi : 1,000

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Ống 8 Ngọn

Nguồn : Long Xuyên

Giá tại công ty : 1,080

Giá đến nơi : 1,100

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Ống 8 Dalu

Nguồn : Cái Sâu

Giá tại công ty : 960

Giá đến nơi : 1,000

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Ống Demi 8x18

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 700

Giá đến nơi : 750

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Thẻ 8x18 CS

Nguồn : Cái Sâu

Giá tại công ty : 1,070

Giá đến nơi : 1,100

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Thẻ 8x18 LX

Nguồn : Long Xuyên

Giá tại công ty : 960

Giá đến nơi : 1,000

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Thay Đổi Giá

Thông báo thay đổi giá VLXD

 

Gạch
Loại

Nguồn

Ống 8x18 LX Long Xuyên
Ống 8x18 Ngọn Long Xuyên
Ống 8 Dalu Cái Sâu
Ống 8x18 Tuynel An Giang
Ống 9x19 Tuynel An Giang
Ống Demi 8x18 An Giang
Ống Demi 9x19 An Giang
Thẻ 8x18 Cái Sâu Cái Sâu
Thẻ 8x18 LX Long Xuyên
Thẻ 8x18 Tuynel An Giang
Thẻ 9x19 Tuynel An Giang

 xem bảng giá chi tiết tại đây

Giá thay đổi sẽ được áp dụng từ ngày 13/05/2017