57 Tầm Vu, Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (+84) 710 3838107 - (+84) 710 3739289
vlxdthanhtruc@gmail.com
vlxdthanhtruc_ct@yahoo.com
 
  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Gạch

Gạch Ống 8x18 LX

Nguồn : Long Xuyên

Giá tại công ty : 960

Giá đến nơi : 980

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Ống 8 Dalu

Nguồn : Cái Sâu

Giá tại công ty : 960

Giá đến nơi : 980

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch 8x18 Tunnel

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 1,100

Giá đến nơi : 1,120

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Ống 9x19 Tunnel

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 1,150

Giá đến nơi : 1,170

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Ống Demi 8x18

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 593

Giá đến nơi : 613

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Ống Demi 9x19

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 613

Giá đến nơi : 642

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Thẻ 8x18 CS

Nguồn : Cái Sâu

Giá tại công ty : 1,030

Giá đến nơi : 1,050

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Thẻ 8x18 LX

Nguồn : Long Xuyên

Giá tại công ty : 960

Giá đến nơi : 980

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Thẻ 8x18 Tunnel

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 1,100

Giá đến nơi : 1,120

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Thẻ 9x19 Tunnel

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 1,150

Giá đến nơi : 1,170

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Tin Mới Nhất

No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM thanhtruc_content AS a INNER JOIN thanhtruc_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN thanhtruc_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-09-26 05:18:35' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-09-26 05:18:35' ) AND s.id > 0 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (cc.id=5) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 0, 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\Inetpub\vhosts\thanhtruc.com.vn\httpdocs\modules\mod_latestnews\helper.php on line 150

Thay Đổi Giá

Thông báo thay đổi giá VLXD

 

Gạch
Loại

Nguồn

Ống 8x18 LX Long Xuyên
Ống 8x18 Ngọn Long Xuyên
Ống 8 Dalu Cái Sâu
Ống 8x18 Tuynel An Giang
Ống 9x19 Tuynel An Giang
Ống Demi 8x18 An Giang
Ống Demi 9x19 An Giang
Thẻ 8x18 Cái Sâu Cái Sâu
Thẻ 8x18 LX Long Xuyên
Thẻ 8x18 Tuynel An Giang
Thẻ 9x19 Tuynel An Giang

 xem bảng giá chi tiết tại đây

Giá thay đổi sẽ được áp dụng từ ngày 16/10/2015