57 Tầm Vu, Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (+84) 710 3838107 - (+84) 710 3739289
vlxdthanhtruc@gmail.com
vlxdthanhtruc_ct@yahoo.com
 
  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Gạch

Gạch Ống 8x18 LX

Nguồn : Long Xuyên

Giá tại công ty : 830

Giá đến nơi : 850

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Ống 8 Ngọn

Nguồn : Long Xuyên

Giá tại công ty : 910

Giá đến nơi : 930

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Ống 8 Dalu

Nguồn : Cái Sâu

Giá tại công ty : 900

Giá đến nơi : 920

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch 8x18 Tunnel

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 930

Giá đến nơi : 950

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Ống 9x19 Tunnel

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 1,000

Giá đến nơi : 1,050

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Ống Demi 8x18

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 593

Giá đến nơi : 613

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Ống Demi 9x19

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 613

Giá đến nơi : 642

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Thẻ 8x18 CS

Nguồn : Cái Sâu

Giá tại công ty : 900

Giá đến nơi : 960

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Thẻ 8x18 LX

Nguồn : Long Xuyên

Giá tại công ty : 830

Giá đến nơi : 850

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Gạch Thẻ 8x18 Tunnel

Nguồn : An Giang

Giá tại công ty : 930

Giá đến nơi : 950

Đơn vị : VND/viên

Ghi chú : Giá tại chổ giảm 20 đ/viên

Thay Đổi Giá

Thông báo thay đổi giá VLXD

 

Gạch
Loại

Giá (VND)


Ống 7x17 #
Ống 7x17 Ngọn #
Ống 8x18 LX 830
Ống 8x18 Ngọn 860
Ống 8 Dalu 900
Ống 8x18 Tuynel 930
Ống 9x19 Cái Sấu #
Ống 9x19 Tuynel 1.000
Ống Demi 8x18 593
Ống Demi 9x19 613
Thẻ 8x18 Cái Sâu 900
Thẻ 8x18 LX 830
Thẻ 8x18 Tuynel 930
Thẻ 9x19 Tuynel 1.000

 xem bảng giá chi tiết tại đây

Giá thay đổi sẽ được áp dụng từ ngày 11/09/2014